Miljøet

Vores mål er at skabe udendørsmøbler til udendørsmiljøer, og samtidig have et så lille klimaaftryk som muligt.

For os indebærer bæredygtig udvikling at se på helheden og den cirkulære tankegang. Det vil sige, hvordan de udendørsmøbler, vi producerer og sælger, påvirker miljøet og mennesker.
Det er en konstant proces for os at udvikle vores bæredygtighedsarbejde, og vi ser frem til at blive endnu bedre, klogere og mere bæredygtige gennem hele vores værdikæde.

 

Et vågent øje på produktionen verden over

Hos Brafab har vi produceret udendørsmøbler i høj kvalitet i over 90 år, og vi forstår vigtigheden af at have et tæt og langsigtet samarbejde med vores leverandører. Vores udendørsmøbler produceres i forskellige dele af verden – mange af vores fyrretræsmøbler er svenskproduceret, mens andre møbler produceres i Kina, Indonesien eller Vietnam. Vi er bevidste om de risici, der kan være forbundet med produktion på geografisk lang afstand, og har derfor ansat medarbejdere på stedet for at sikre, at love og regler, der gælder både lokalt og nationalt, bliver overholdt.

For at sikre, at vores leverandører følger vores retningslinjer og værdier, har vi en adfærdskodeks (Code of Conduct), som definerer de krav og forventninger, vi har til alle vores leverandører ud fra et bæredygtighedsperspektiv. Bæredygtighed omfatter arbejdsforhold, miljø, forretningsetik, bestikkelse og korruption samt sikkerhed.

Teknikken inden for møbelproduktion er i konstant fremgang, og vi arbejder kontinuerligt for en mere bæredygtig produktion. Flere arbejdsgange, der tidligere var risikable og påvirkede arbejdernes sundhed, er nu blevet automatiseret.

 

Emballage – en udfordrende balancegang


Det er vigtigt, at vi emballerer vores produkter på en bæredygtig måde under transporten. Der er en hårfin balance mellem at minimere mængden af emballage og samtidig sikre, at møblerne ikke tager skade under forsendelsen. Beskadigede produkter resulterer i reklamationer, som igen bidrager til unødvendige emissioner og omkostninger. De seneste år er vi blevet bedre til at finde den rette balance, og mængden af unødvendige fragtskader er faldet.

På vores lager bruges der årligt store mængder krympefilm til emballering af produkter under transport, og for at minimere forbruget af plast bruger vi en maskine, der strækker filmen. For at gøre processen endnu mere bæredygtig skifter vi nu også til en krympefilm baseret på fyrretræsolie i stedet for fossilolie med det mål, at vi i 2022 kun vil bruge fyrretræsoliebaseret plast. Den nye krympefilm er 95 procent fyrretræsoliebaseret og derudover vil vi kompensere for de resterende 5 procent ved at plante nye fyrretræer, hvilket betyder, at vores krympefilmsemballage bliver kulstofneutral. Ændringen betyder, at vi reducerer vores klimabelastning med knap 6.000 kg CO2/år, hvilket svarer til fem bilers CO2-udledning/år.  

 

Bedre logistik mindsker klimaaftrykket


En stor bæredygtighedsudfordring, både i Sverige og internationalt, er at reducere transportens negative påvirkning af klimaet og miljøet. Hos Brafab arbejder vi på at mindske klimaaftrykket fra vores transporter, og på sigt kræves der en stor indsats for, at vi kan transportere vores møbler uden brug af fossile brændstoffer. Allerede i dag transporterer vi gods inden for Sverige delvist med tog som led i at reducere vores transportudledning. Vi arbejder også løbende på at udvikle og optimere fyldningsgraden i vores transporter. Vi har eksempelvis såkaldte KD-ben (knock-down) på vores borde, hvilket resulterer i mindre pakker, der gør det muligt at udnytte lastrummet bedre.

 

Love og certifikater giver sikkerhed

Vores interessenter kan føle sig sikre på, at vi overholder love og regler iht. nedenstående.

REACH
REACH er en forordning udviklet for at styrke beskyttelsen af menneskers sundhed og miljøet mod de risici, kemikalier kan udgøre, og for at øge den kemiske industris konkurrenceevne i EU-landene. Det fremmer også alternative metoder til risikovurdering af stoffer for at reducere antallet af dyreforsøg. Vi overholder alle krav og standarder for at opfylde REACH, og alle vores produkter er REACH-certificerede.
Læs mere om REACH

Plantagedyrket træ
Vi vil sikre den langsigtede genvækst af vores skove og overholder derfor EU's tømmerforordning. Den eksisterer for at bekæmpe handel med ulovligt høstet træ og træprodukter fra den type træ inden for EU. Alt efter hvilket marked vi handler på, gælder forskellige certifikater (f.eks. FSC og FLEGT). Vi vælger altid at handle med det træ, der har den højest rangerede certificering for det pågældende marked, og du kan føle dig sikker på, at vi altid handler med godkendt plantagedyrket træ.
Læs mere om FSC og FLEGT

Adfærdskodeks
Vi har en adfærdskodeks over for vores leverandører. Adfærdskodeksen tydeliggør, hvad der kan forventes af vores virksomhed, og hvad vi forventer af vores leverandører.

REPA
Vi er tilsluttet REPA, erhvervslivets system til indsamling og genbrug af emballage. REPA er en serviceorganisation, der har til opgave at tilbyde virksomheder mulighed for at opfylde deres producentansvar for genanvendelse af emballage af plast, metal, papir/pap og bølgepap. Alle virksomheder, der fremstiller, producerer eller sælger varer på det svenske marked, har et producentansvar for deres emballage.
Læs mere om REPA

Miljøcertificering
Vi arbejder på at kunne sikre kvaliteten af vores bæredygtighedsarbejde, og selvom vi ikke helt er der endnu, satser vi på, at vores produkter skal miljømærkes i den nærmeste fremtid. For os er det vigtigt at holde, hvad vi lover, og vi kan forsikre dig om, at vi aldrig vil mærke et produkt eller love at være noget, vi ikke pålideligt kan bevise eller ved, gør en forskel.