Vil du dele dine billeder med os?

Vi bliver altid glade, når nogen vil dele billeder og videoer af deres Brafab-udemøbler.Hvis du deler dine billeder, har du mulighed for at blive set på vores hjemmeside, på vores sociale medier eller i andre markedsføringssammenhænge.

#yesBrafab

I de tilfælde, hvor vi mener, at dine billeder vil kunne inspirere vores andre kunder, sender vi dig en forespørgsel i kommentarfeltet på billedet. Hvis du godkender, at vi bruger billedet, svarer du på kommentaren med #yesBrafab. Hvis vi vil bruge flere billeder, sender vi en anmodning for hvert enkelt billede, som så skal godkendes med besvarelsen #yesBrafab. Ved en publicering på Brafabs hjemmeside eller øvrige kanaler, henvises billedet til ophavspersonens Instagram-konto.

Når du besvarer vores forespørgsel med hashtagget #yesBrafab, godkender du følgende: Du giver Bra Fritidsprodukter AB (556427-4099) en ikke-eksklusiv, royaltyfri tilladelse til at bruge billeder/videoer/indlæg (nedenfor kaldet "billeder"), når du har svaret #yesBrafab på webstedet, i sociale medier og e-mails. Brafab kan dog aldrig kræve ejerskab over dine billeder, men har kun ret til at bruge dem til markedsføring på sine egne kanaler. Du bekræfter og erklærer hermed, at du ejer eller kontrollerer alle rettigheder til dine billeder, at du har fået tilladelse fra enhver person, der optræder på dine billeder til at overføre rettighederne, og at Brafabs brug af dine billeder ikke vil krænke nogen tredjeparts rettigheder eller overtræde nogen lovgivning. Derudover bekræfter du, at du er en person (altså ikke en virksomhed), og at du er mindst 18 år gammel eller har dine forældres samtykke.
Du fritager hermed Brafab AB fra alle forpligtelser til at betale dig for brugen af dine billeder og for de intellektuelle ejendomsrettigheder til dem i forbindelse med de ovenfor beskrevne brugsformer, og hermed frigiver og accepterer du at holde Brafab AB og alle personer, der handler på Brafab AB's vegne, skadesløse for ethvert krav, ansvar og forpligtelser, uanset art, i forbindelse med brugen af billederne som beskrevet ovenfor. Ved en eventuel publicering kan det være nødvendigt, at vi redigerer indlægget i forhold til originalen.

Hvis du fortryder
Du kan når som helst fortryde din godkendelse ved at kontakte os på info@brafab.se. Billederne vil derefter blive fjernet inden for højst 14 dage.